Buzağı Başlangıç Yemi

Buzağı Başlangıç Yemi

7. aydan sonraki damızlık kuzuların ve besiye alınan tokluların ihtiyaç duyduğu besin maddeleri, protein, vitamin ve mineralleri karşılamak üzere formüle edilmiş bir karma yemdir. 
 
Özellikleri ve Faydaları;
Arpa ve diğer hammaddeler ile kolay karışır.
Yüksek lezzettedir.
Optimum beslenme, sağlıklı ve hızlı büyüme sağlar.
Protein, vitamin ve mineral yönünden dengelenmiştir.
Azami canlı ağırlık artışı sağlar.
Sağlıklı ve güçlü damızlzklar oluşturur.
Yapağı kalitesini yüksek tutar.
Koçları aşama hazırlar.
Böbrek taşı oluşumunu azaltır.
Kaliteli kaba yemlerle kullanıldığmda yüksek besi performansmı sağlar. 
 
Kullanım Şekli;
Boylu fakat zayıf kalmış kuzuların telafi besisinde günlük 1,5-2 kg olarak verilir.
Koçların aşım süresince günlük 50o gram verilir.
Hayvanların uygun szcaklıkta, taze ve temiz suya ulaşabilecekleri imkanlar oluşturulmalıdir. 

Diğer Ürünlerimiz

Pimar Civciv Büyütme Yemi

Pimar Yumurta Yemi

Pimar Toklu Besi Yemi